Мета курсу:

- Ознайомлення студентів з основними видами усного перекладу;

- формування базових навичок роботи в режимі абзацно-фразового, послідовного перекладу та перекладу з аркуша, ознайомлення з особливостями застосування синхронного перекладу;

-  стимулювання студентів до підвищення їх мовленнєвої компетенції, вдосконалення навичок читання, аудіювання та усного мовлення, а також збагачення їх словникового запасу.

В рамках програми передбачається ознайомити студентів з основними положеннями науки про переклад, з вимогами, що ставляться до перекладача, та тренування в виконанні різних видів усного перекладу, на практиці, таким чином, застосовуючи набуті вміння та навички.