Мета дисципліни – формування вміння студента самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення інноваційної діяльності на підприємстві.

 

            Основними завданнями вивчення дисципліни є :

-          вивчення інноваційного потенціалу підприємства;

-          закріплення комплексу знань щодо вимірювання інноваційного розвитку;

-          засвоєння основних форм інноваційного розвитку.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: ключові поняття інноваційного розвитку, чинники формування рівня інноваційного розвитку, сучасні організаційні форми інноваційного розвитку, глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в інноваційній сфері, державну підтримку інноваційного підприємництва, національні інноваційні системи, маркетинг інновацій.

  

вміти: розробляти стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства.