Навчальна дисципліна передбачає знайомство студентів з гносеологією країнознавчих досліджень - методикою, технологією, процедурами й операціми дослідження країнознавчих об"єктів