Втілення  в  життя  гуманістичних  принципів  потребує  широкого  використання  результатів  досліджень  психологічної  науки. Необхідною  умовою  цього  є  цілеспрямована  підготовка  молодих спеціалістів-психологів до практичної діяльності, що здійснюється в Національному університеті «Острозька академія».