Код та найменування спеціальності: 

  • 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна