Мета дисципліни – ознайомлення з актуально-практичними та науково-прикладними  основами PR- діяльності; сприяння розумінню студентами сутності соціально-комунікаційних технологій; вироблення практичних професійних навичок в галузі зв’язків з громадськістю; опанування студентами соціально-комунікаційних методик подолання кризи.   

               В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

– основні види  соціальних комунікацій;

– стандарти професії та вимоги до працівників в галузі соціальних комунікацій;

-       методологічні та методичні засади організації PR-кампаній;

-       методи формування бюджету PR-кампанії;

-       методи оцінювання ефективності PR-кампанії

-       особливості роботи з інформацією під час кризи;

-       особливості та методики досягнення креативних рішень у конкретних напрямах та специфічних соціально-комунікативних технологіях.

           

 вміти:

        відрізняти напрямки соціальних комунікацій;

        будувати інформаційні повідомлення, створювати інформаційні приводи;

        спілкуватися з різними аудиторіями;

        планувати та проводити заходи PR-комунікації;

        виконувати посадові функції спеціалістів, задіяних в PR-кампанії

        користуватися методологічним та методичним інструментарієм інших гуманітарних для реалізації конкретних завдань з використанням соціально-комунікаційних технологій;

        запобігати виникненню кризових ситуацій, долати кризи;

        вміти формувати та створювати власні PR-кампанії.