Для вивчення магістрами галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа та страхування спеціалізації Фінанси і кредит, 071 Облік і оподаткування спеціалізації Облік і аудит, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізація Економічна кібернетика .

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-         природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки;

-         тенденції глобалізації економічного розвитку;

-         закономірності глобальної корпоратизації бізнесу та генезис глобальної економічної інтеграції;

-         характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку;

-         динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку;

-         форми та механізми соціалізації глобальної економіки;

-         механізми та інструментарій антициклічного регулювання економік у глобальній системі;

-         напрями інтеграції України в глобальний економічний простір;

вміти:

-         надавати характеристику сутності чинників глобалізації, форм прояву глобалізації;

-         формулювати особливості глобальної економіки;

-         аналізувати ключові глобальні проблеми економічного розвитку за допомогою цивілізаційного виміру глобальних економічних процесів;

-         розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, між-галузевих комплексів;

-         виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації;

-         усвідомлювати дію конкурентних механізмів глобального ринку;

-         визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної економічної політики; принципи організації процесів управління міжнародною економічною діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів.

 

Код та найменування спеціальності: 

 • 051 Економіка

Спеціалізації: 

  • Економічна кібернетика

  • Цифровий маркетинг

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 071 Облік і оподаткування

Спеціалізації: 

  • Облік і оподаткування в управлінні бізнесом

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: 

  • Бізнес-аналітика

  • Проектний менеджмент

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна