Мета вивчення курсу - формування теоретичних знань та практичних навичок з методики проведення фінансового аналізу підприємств.

Код та найменування спеціальності: 

Рівень вищої освіти:

другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

Код та найменування спеціальності: 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.