Мета навчальної дисципліни полягає у вивченні, розумінні та інтерпретації основних теоретичних та історичних засад західноєвропейського мистецтва від античного до сучасного періоду.  

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна