Курс «Журналістський фах: Пресова журналістика» передбачає вивчення різновидів пресових видань (напр., за періодичністю: щоденні, тижневики, місячники та ін.; за територіальною ознакою (регіональні, всеукраїнські); за типом аудиторії (для дітей; для жінок / чоловіків), за інтересами тощо), роботу з їх концепціями. Студенти повинні вміти аналізувати тип аудиторії, на яку розраховане видання, жанри, з яким воно головним чином працює, правила наближення інтересів, які реалізують його матеріали тощо.