Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Медіаосвіта: медіакритика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки «Журналістика».

Тема 1. Медіакритика як галузь журналістської діяльності.

Зміст поняття «медіакритика». Предмет і основні характеристики медіакритики. Види журналістської критики ЗМІ. Проблеми становлення медіакритики в Україні і за кордоном. Інформаційно-комунікативна функція. Пізнавальна функція. Регулятивна функція. Корекційна функція. Просвітницька функція.

Тема 2. Жанрові форми вітчизняної медіакритики.

Жанрові характеристики медіакритики. Використання інформаційних жанрів. Аналітичні жанри в медіакритиці. Художня публіцистика на сторінках «Телекритики» і «Медіакритики».

Тема 3. Соціальна роль медіакритики.

Медіакритика і формування суспільного консенсусу. Проблема суспільної довіри до ЗМІ. Роль медіакритики в захисті гуманістичної культури. Медіакритика і мовна культура ЗМІ. Роль медіакритики в підтриманні здорового психологічного і морального клімату в суспільстві.

Тема 4. Медіакритика і аудиторія ЗМІ.

Взаємовідносини медійних організацій і аудиторії в умовах інформаційного ринку. Проблема соціальної відповідальності ЗМІ. Підзвітність ЗМІ перед суспільством. Медіакритика і захист інформаційних прав та інтересів громадян. Роль медіакритики у формуванні інформаційної культури. Медіакритика і медіаосвіта.

Тема 5. Проблеми медіаекології.

Пріоритет медіанасильства в сучасних ЗМІ. Кримінальний світ регіональної преси. Концепція соціально відповідальної преси.

Тема 6. Розважальна функція сучасних ЗМІ.

Феномен «жовтої» преси. Імітація реальності в мас-медіа. Шоуїзація українських ЗМІ.

Тема 7. Проблема замовної журналістики.

Історія поняття «джинса». Ознаки, види і наслідки «джинси». Діяльність інтернет-видання «Телекритика» у боротьбі із «джинсою».

Тема 8. Проблеми становлення і розвитку регіональної медіакритики.

Регіональний інформаційний простір як об’єкт медіакритики. Проблеми розвитку регіональної медіакритики. Аналіз зразків регіональних медіакритичних досліджень.