«Теорія пропаганди та контрпропаганди» є нормативним курсом для студентів 5 курсу  спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

 

Мета та завдання курсу – ознайомити майбутніх фахівців з актуально-практичними та науково-прикладними  основами пропаганди та контрпропаганди, показати інструментарій пропаганди та контрпропаганди, ознайомити з особливостями ведення пропаганди.

Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна