Програма вибіркового курсу «Літературна імагологія» відповідає навчальному плану підготовки аспірантів-філологів. Дисципліна є необхідним компонентом вивчення теорії літератури. Він дає можливість здобути теоретичні знання. Основний акцент зроблено на практичні навички, необхідні аспірантамдля проведення наукових досліджень та фахової підготовки для викладання літературознавчих дисциплін. Курс «Літературна імагологія» розрахований на аспірантів 2 року навчання із спеціальності 035 "Філологія".

 

Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Спеціалізації: 

    • 035.01 Українська мова та література

    • Рівень вищої освіти: Третій (аспірантський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна