Програма спецкурсу «Герменевтичні аспекти української прози кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ ст.» відповідає навчальному плану підготовки студентів-філологів. Спецкурс є необхідним компонентом вивчення теорії літератури. Він дає можливість здобути теоретичні знання. Основний акцент зроблено на практичні навички, необхідні бакалаврам для проведення наукових досліджень та фахової підготовки для викладання літературознавчих дисциплін. Курс «Герменевтичні аспекти української прози кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ ст.» розрахований на студентів 4 курсу гуманітарного факультету, напрям підготовки – філологія (українська мова і література).

 

Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Спеціалізації: 

    • 035.01 Українська мова та література

    • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна