Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

Спеціалізації: 

    • Економічна кібернетика

    • Цифровий маркетинг

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна