Метою викладання курсу є ознайомлення студентів з нормативно-ціннісними засадами етики, з роллю етичного чинника у людській життєдіяльності й світовідношенні та вироблення у студентів навичок відповідальної моральної поведінки, всебічного аналізу і успішного вирішення моральних проблем.