Мета курсу «Відеогра: критична теорія геймплею сучасності» полягає у комплексному аналізі відеогри на основі сучасних досліджень в галузях соціальних, гуманітарних та економічних наук; розгляді історії виникнення відеогри; виокремленні жанрової специфіки сучасних відеоігор; аналізі культурологічних та соціально-філософських концепцій поглядів на віртуальну реальність.

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна