Мета курсу:  формування цілісного наукового уявлення стосовно питань походження людини (антропогенезу), суспільства (соціогенезу) та ранніх етапів формування перших цивілізацій; засвоєння фундаментальних концептів культурологічного та антропологічного знання.