Даний курс присвячений поясненню феномена політичної культури, в контексті якої виникають і існують всі політичні явища. Студенти отримають уявлення про зміст політичної культури, її структуру, місце політичної культури в культурі українського та західного суспільств. Будуть розглянуті рівні політичної культури, її пізнавальні, ціннісні та поведінкові елементи. Велика увага приділяється в курсі впливу політичної культури на політичну участь.

Студенти повинні усвідомлювати, що демократизація суспільства, встановлення стабільного політичного ладу, забезпечення справедливого й ефективного урядування значною мірою є обумовленими особливістю політичної культури громадян. Студенти повинні засвоїти, що політична культура – це ставлення людей до себе, інших та чинного ладу, це єдність знань, уявлень та дій, взаємозв’язок традиційного, громадянського та державного начал в житті людини.

Все це робить необхідним поглиблене вивчення сутності політичної культури, розробку адекватних методик дослідження її стану та визначення політики її формування й розвитку.

Код та найменування спеціальності: 

  • 052 Політологія

Спеціалізації: 

    • Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна