Навчальний курс «Сучасні тенденції в міжнародних відносинах» передбачає освоєння студентами спеціальності «Міжнародні відносини» сучасних тенденцій і проблем міжнародних відносин та світової політики. В курсі відображено основні теоретичні і практичні аспекти і проблеми сучасних міжнародних відносин з акцентом на їх прикладному вимірі. Дисципліна передбачає освоєння студентами головних понять та проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, дипломатії та світового політичного процесу.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП:

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна