робота зі студентами напряму підготовки 6.030104 Політологія