Мета вивчення курсу – задоволення потреби майбутніх фахівців (бакалаврів) з економічної кібернетики у вивченні економіко-математичних моделей, які є необхідною умовою якісного і кількісного аналізу фінансових ринків та ефективним інструментарієм у підтримці прийняття управлінських рішень.

Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна