Мета вивчення курсу – задоволення потреби майбутніх фахівців (бакалаврів) з економічної кібернетики у вивченні економіко-математичних моделей, які є необхідною умовою якісного і кількісного аналізу фінансових ринків та ефективним інструментарієм у підтримці прийняття управлінських рішень.