Метою даного курсу є формування знань з методології, методики та інструментарію побудови економічних моделей, їх аналізу та використання.