Метою даного курсу є формування знань з методології, методики та інструментарію побудови економічних моделей, їх аналізу та використання.

Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна