Навчальна дисципліна  "Бюджетний менеджмент" є варіативною для підготвки студентів за ОКР магістри за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування.