Мета курсу: дати слухачам уявлення про провідні аспекти формування класичної культурної традиції країн Сходу та розвиток соціокультурної ситуації. Курс розглядає різноманітні аспекти прояву східної культури як в академічному контексті, так і в сучасному, повсякденному житті східних народів.

 

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Спеціалізації: 

    • Кіберкультура

    • Теорія культури

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна