Мета курсу: даний курс виконує функцію пропедевтики базового курсу «Загальна теорія культури». Він ознайомлює студентів з тим як формувалось поняття культури, з найзагальнішими підходами до вивчення культури, що склались історично і водночас підготували грунт для сучасних теорій культури.

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна