Даний курс має на меті ознайомлення із основними віхами та соціокультурними аспектами виникнення, розвитку та становлення світових, національних, світських та неорелігій. Студенти ознайомляться із особливостями культової та догматичної практики, основними філософськими та теологічними ідеями релігійних вчень.

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна