Основне завдання дисципліни "Теорія літератури: основи компаративістикиполягає у розвитку наукового світогляду студентів у галузі літературознавчих дисциплін та формуванні навичок трансформування оригінальних фундаментальних праць у самостійну дослідницьку роботу.

Курс дає можливість ознайомити майбутніх магістрів з розмаїттям напрямів порівняльних досліджень, механізмами компаративістського методу.

Метою курсу є ознайомлення магістрантів з теорією компаративістики та методами проведення порівняльних типологічних досліджень.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035. Філологія

Спеціалізації: 

    • 035.01 Філологія. Українська мова і література

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна.