Основна мета – формування системи теоретичних знань і практичних навичок з методології управління проектами, яка є перспективним напрямком розвитку теорії менеджменту і набуває все більшого поширення в Україні, зокрема у сфері інформатизації економіки. Крім того, дисципліна «Управління проектами інформатизації» має своєю метою знайомство з основними завданнями і проблемними областями здійснення управління корпоративними проектами.