Основна мета – формування системи теоретичних знань і практичних навичок в області оцінювання економічної ефективності функціонування інформаційних систем (ІС) та обґрунтування доцільності їх впровадження на етапі проектування.  Крім того, дисципліна «Ефективність інформаційних систем» має своєю метою знайомство з основними завданнями і проблемними областями здійснення технічної та  соціальної ефективності ІС.