Мета вивчення курсу - оволодіння студентами теоретико-методичними та практичними навичками здійснення аналізу господарської діяльності підприємств різних форм власності та галузей економіки у сучасних ринкових умовах.


Код та найменування спеціальності: 

 • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • ДеннаКод та найменування спеціальності: 

 • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна