Курс створений для удосконалення комунікативних компетенцій соціокомунікативного та наукового спілкування англійською мовою студентів-магістрантів спеціальності "Журналістика".