Мета курсу полягає у цілісному розумінні та освоєнні соціокультурної логіки Ренесансу в Італії, Нідерландах, Німеччині, Франції, Іспанії та Англії. 

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна