Мета курсу – поглибити знання студентів про динаміку історичного розвитку української мови на фонетичному й граматичному рівнях; розкрити ті внутрішні закони, які зумовили розвиток фонетичної системи і граматичної будови української мови від найдавніших часів до сучасності.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035. Філологія

Спеціалізації: 

    • 035.01 Філологія. Українська мова і література (літературна творчість)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна