Мета курсувивчення засобів та можливостей прийняття рішень з допомогою спеціалізованих комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень.