Курс розроблений з метою формування у студентів базових знань, умінь і навичок у галузі радіожурналістики.