Мета курсу – формування у студентів системи професійних знань (необхідних теоретичних знань, практичних умінь та навичок) у сфері інформаційного менеджменту.

Завданням вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" є надання знань з питань:

-     теоретичних та методологічних основ інформаційного менеджменту;

-     основних положень інформаційного управління;

-     сутності інформації як ресурсу розвитку суспільства, інформаційних ресурсів установи;

-     сутності і основних принципів системного підходу до обробки і використання інформації в управлінні;

-     форм і засобів переробки інформації в установах;

інформаційних систем та сучасних інформаційних технологій в управлінні.