Мета курсу «Облік у банках» полягає у формуванні сучасної системи знань з теорії і практики бухгалтерського обліку в банках.

Завдання: вивчення теоретичних засад обліку в банках; ознайомлення із завданнями обліку за різними його напрямами; засвоєння техніки документального оформлення операцій у первинних облікових документах та методики реєстрації облікової інформації у системі рахунків; ознайомлення з методикою формування звітних показників за даними бухгалтерського обліку в банках.

Предмет: банківські операції та їх результати.