Мета курсу «Облік у бюджетних установах» полягає у засвоєнні теорії і практики бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Завдання: вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах; засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямками обліку.

Предмет: рух бюджетних коштів у процесі їх невиробничого споживання.