Курс читається студентам магістеріуму спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".


Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна