Місце дисципліни «Політичні зв’язки з громадськістю: теорія і практика» в підготовці фахівців документознавства та інформаційної діяльності визначається специфікою PR як мистецтва налагодження оптимальних комунікативних потоків між організацією та громадськістю на основі взаєморозуміння та конструктивної взаємодії.

Мета курсу – надати студентам ґрунтовні знання з курсу «Політичні зв’язки з громадськістю: теорія і практика», розкрити їх значення для формування позиції фахівця-документознавця, сформувати практичні навички та вміння використання PR-інструментарію в різних сферах їх майбутнього працевлаштування, сприяти формуванню критичного сприйняття соціальної реальності та вмінню змінювати її з допомогою комунікативних засобів. Мета досягається через вивчення основних теоретичних проблем, що пов’язані окресленням сутності зв’язків з громадськістю як галузі знань та сфери практичної діяльності, вивченням світового досвіду цієї галузі та історією її становлення в нашій країні, особливостями планування та проведення PR-кампаній.

В результаті засвоєння студентами навчального матеріалу вони повинні:

ЗНАТИ:

·        основні підходи до окреслення сутності зв’язків з громадськістю;

·        історичні моделі розвитку PR;

·        принципи роботи спеціаліста з PR та засади професійної етики PR;

·        форми роботи PR-спеціаліста;

·        методику та рекомендації щодо написання PR-документів та проведення спеціальних PR-заходів.

ВМІТИ:

·        планувати окремі PR-акції та цілісні, концептуально виважені PR-кампанії;

·        користуватися інструментарієм PR-діяльності;

·        проводити оцінку PR-зусиллям;

  • надавати рекомендації щодо формування та вдосконалення комунікативної політики підприємств та установ.