Метою курсу «Культурологія» є ознайомлення студентів із категоріальним апаратом, методами, класичними і сучасними концепціями відповідної дисципліни та інших наук про культуру. У навчальній дисципліні висвітлено найважливіші здобутки як культурології, так і культурної антропології, етнології, психології, філософії, естетики й низки інших гуманітарних дисциплін у дослідженні історії та теорії світової і вітчизняної культури. Основним завданням методичної розробки є системне вивчення процесів формування культурології як науки та актуалізації культурологічної проблематики у різних галузях гуманітарних знань.