Мета вивчення курсу - набуття студентами практичних навичок з програмування мовою R для вирішення задач аналізу даних у маркетинговій діяльності.

Код та найменування спеціальності: 

  • 075 Маркетинг

ОПП: 

  • Data-маркетинг та аналітика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна