Мета навчальної дисципліни "Організація науково-дослідної роботи здобувача" полягає в розвитку та удосконаленні компетенцій здобувачів у проведенні наукових досліджень та ефективному керуванні процесом науково-дослідної роботи.

Код та найменування спеціальності: 

  • 013 Початкова освіта

ОПП: 

  • Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.