Мета навчальної дисципліни "Освітній менеджмент та професійна іміджелогія" полягає в формуванні у здобувачів комплексу знань, навичок і умінь, необхідних для ефективного управління освітнім процесом та розвитку професійного іміджу педагога.

Код та найменування спеціальності: 

  • 013 Початкова освіта

ОПП: 

  • Початкова освіта 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.