Мета – формування стійкої системи знань про основні тенденції та напрямки розвитку українських земель, набуття практичних навичок та вмінь системного розгляду минулого України.

Код та найменування спеціальності: 

  • 053 Психологія

ОПП: 

  • Психологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.


Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ОПП: 

  • Інформаційна аналітика та комунікативний менеджмент

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.