Мета навчальної дисципліни – забезпечити професійний розвиток майбутнього учителя початкових класів з питань ефективного планування освітнього процесу, впровадження новітніх технологій, створення та підтримки інновацій у навчанні для подальшого розвитку української освіти.


Код та найменування спеціальності:

013 Початкова освіта

Спеціалізація:

Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Форма навчання:

Денна

Заочна