Основною метою курсу є узагальнення інформації з гендерної проблематики в
гуманітаристиці; опрацювання загальнонаукових питань онтологічного статусу гендеру,
його соціокультурної природи; розгляд дискусійних моментів у визначенні та вживанні
поняття «гендер», «фемінізм», узагальнення основних відомостей про концепт «гендер» у
межах менеджменту, маркетингу, міжкультурної комунікації, лінгвокультурології,
лінгводидактики, лінгвопрагматики, гендерології.


Вибіркова дисципліна загального циклу

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ОПП: 

  • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.