У сучасному інформаційному світі аналітичні здібності, комунікативна компетентність, знання інформаційних технологій, мережевих систем стають

необхідною умовою та запорукою не лише успіху окремої особистості, але й рушійною силою соціального та цивілізаційного прогресу. Соціальна

роль та професійне призначення фахівця інформаційної галузі визначаються об’єктивними умовами розвитку освітньої системи, що диктуються

європейськими нормами і міжнародними стандартами, потребою комерційних організацій та державних структур у спеціалістах, які вміють

працювати з людьми, первинною і вторинною інформацією задля використання її у прийнятті управлінських рішень. Навчальна дисципліна

покликана ознайомити студентів із перспективами та можливостями комунікативних умінь та навичок, а також сформувати концептуальну модель

свого професійного та особистісного зростання. Вивчення дисципліни забезпечує отримання необхідних теоретичних знань та практичних навичок з

питань основ нетворкінгу, що є соціальною і професійною діяльністю сучасної людини, спрямованою на те, щоб за допомогою кола друзів і знайомих

максимально швидко і ефективно вирішувати складні життєві завдання. 

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ОПП: 

  • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.

Вибіркова дисципліна загального циклу