Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ОПП: 

  • Інформаційна аналітика та комунікативний менеджмент

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.